Είστε εδώ

Ρωμανός Γιώργος, «Ζέφη Δαράκη», Πανδώρα, τχ. 21 (Νοέμβριος 2007-Μάιος 2008 2008), σ. 5