Είστε εδώ

«Έξι ποιήματα. II [Με κυριεύεις πικροδάφνη ανάμνηση σκοτάδι]», Πανδώρα, τχ. 21 (Νοέμβριος 2007-Μάιος 2008 2008), σ. 5-6