Είστε εδώ

Ρωμανός Γιώργος, «Το αγρίμι», Πανδώρα, τχ. 20 (Μάιος-Νοέμβριος 2007), σ. 130-132