Είστε εδώ

Πέτκου Έφη, «Α. Παπαδιαμάντης: Η Φόνισσα, και Γ. Βιζυηνός, Ποίος ήτον ο φονεύς του αδελφού μου. Η παρουσίαση του εγκλήματος στη νεοελληνική λογοτεχνική αφήγηση », Πανδώρα, τχ. 20 (Μάιος-Νοέμβριος 2007), σ. 116-129