Είστε εδώ

Ρωμανός Γιώργος, «Από την προεγγραφή του ήχου στον λόγο και στη γλώσσα. Δοκιμή σε μια θεωρία Προκωδίκων. Τέσσερα γνωσιακά σημεία», Πανδώρα, τχ. 20 (Μάιος-Νοέμβριος 2007), σ. 133-134