Είστε εδώ

Παπαράλλης Δημήτρης, «Κώδικας ποιητικής», Πανδώρα, τχ. 20 (Μάιος-Νοέμβριος 2007), σ. 67