Είστε εδώ

Παπασπύρου Ντίνος, «Το χρέος», Πανδώρα, τχ. 20 (Μάιος-Νοέμβριος 2007), σ. 68-70