Είστε εδώ

Παπαράλλης Δημήτρης, «Κι όμως», Πανδώρα, τχ. 20 (Μάιος-Νοέμβριος 2007), σ. 66-67