Είστε εδώ

Παπαράλλης Δημήτρης, «Δεν είναι μικρό πράγμα για την τέχνη», Πανδώρα, τχ. 19 (Νοέμβριος 2006-Μάιος 2007 2007), σ. 71