Είστε εδώ

Σιδέρης Τάκης, «Άσπροι και κόκκινοι κρίνοι», Πανδώρα, τχ. 19 (Νοέμβριος 2006-Μάιος 2007 2007), σ. 68-70