Είστε εδώ

Γεωργίου Άρις, «Shatabti Express-Ταξιδιωτικό σε τρία μέρη, Γ’», Πανδώρα, τχ. 18 (Νοέμβριος 2005-Μάιος 2006 2006), σ. 28-31