Είστε εδώ

Σιδέρης Τάκης, «Γειτονιά (Λεπτομέρεια)», Πανδώρα, τχ. 18 (Νοέμβριος 2005-Μάιος 2006 2006), σ. 32