Είστε εδώ

Γεωργίου Άρις, «[Φωτογραφία από την Ινδία]», Πανδώρα, τχ. 18 (Νοέμβριος 2005-Μάιος 2006 2006), σ. 28