Είστε εδώ

Καραβίτης Βασίλης, «Για την γένεση της γραφής», Πανδώρα, τχ. 18 (Νοέμβριος 2005-Μάιος 2006 2006), σ. 27