Είστε εδώ

Σιδέρης Τάκης, «Επιτραπέζιο», Πανδώρα, τχ. 18 (Νοέμβριος 2005-Μάιος 2006 2006), σ. 27