Είστε εδώ

Σταμούλης Γιώργος, «[Ήταν σκληρός χειμώνας όταν συναντηθήκαμε]», Πανδώρα, τχ. 18 (Νοέμβριος 2005-Μάιος 2006 2006), σ. 26