Είστε εδώ

Γεωργίου Άρις, «Shatabti Express-Ταξιδιωτικό σε τρία μέρη, B», Πανδώρα, τχ. 17 (Μάιος-Νοέμβριος 2005), σ. 53-55