Είστε εδώ

Λιακόπουλος Θανάσης, «Σκιές», Πανδώρα, τχ. 17 (Μάιος-Νοέμβριος 2005), σ. 56-59