Είστε εδώ

Γεωργίου Άρις, «[Φωτογραφία από την Ινδία]», Πανδώρα, τχ. 17 (Μάιος-Νοέμβριος 2005), σ. 52