Είστε εδώ

Ρωμανός Γιώργος, «Επιλογές και θέματα κριτικής. Εμμανουήλ Κριαράς, Ανιχνεύσεις, Γλωσσικά και φιλολογικά μελετήματα. Συμβολή στο χρονολόγιο του δημοτικισμού. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), 2004.», Πανδώρα, τχ. 16 (Νοέμβριος 2004-Μάιος 2005 2005), σ. 93