Είστε εδώ

Σιαφάκα Ιφιγένεια, «Επιλογές και θέματα κριτικής. Ντον ΝτεΛίλλο, Κοσμόπολις, Εκδόσεις βιβλιοπωλείον της Εστίας, 2004», Πανδώρα, τχ. 16 (Νοέμβριος 2004-Μάιος 2005 2005), σ. 92-93