Είστε εδώ

Ρωμανός Γιώργος, «Επιλογές και θέματα κριτικής: Βασίλης Ιωαννίδης, α. Το πεζογραφικό έργο του Πρόδρομου Χ. Μάρκογλου, Παρατηρητής, 2004. β. “Η ποίηση στη Θεσσαλονίκη 1960-'80. Συνοπτική χαρτογράφηση”, δοκίμιο-μελέτη. Περιοδικό Πάροδος, τ. 4, σελ. 246-271, 2004.», Πανδώρα, τχ. 16 (Νοέμβριος 2004-Μάιος 2005 2005), σ. 93