Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Επιλογές και θέματα κριτικής. Τόλης Νικηφόρου, Ο Πλοηγός του απείρου. Ποιήματα 1962-2002. Νέα Πορεία, 2004», Πανδώρα, τχ. 16 (Νοέμβριος 2004-Μάιος 2005 2005), σ. 92