Είστε εδώ

Ρωμανός Γιώργος, «Από τη θέση του συγγραφέα ή πού βρίσκεται ο συγγραφέας όταν γράφει. Α΄ μέρος», Πανδώρα, τχ. 16 (Νοέμβριος 2004-Μάιος 2005 2005), σ. 87-91