Είστε εδώ

Πιπεροπούλου Κατερίνα, «Με ψιλή και περισπωμένη», Πανδώρα, τχ. 16 (Νοέμβριος 2004-Μάιος 2005 2005), σ. 81-83