Είστε εδώ

Κόραβος Γιάννης, «Ο πονόδοντος», Πανδώρα, τχ. 16 (Νοέμβριος 2004-Μάιος 2005 2005), σ. 78-80