Είστε εδώ

Λαγκάς Αργύρης, «Λαγήνι-Λαγόνι», Πανδώρα, τχ. 16 (Νοέμβριος 2004-Μάιος 2005 2005), σ. 84-85