Είστε εδώ

Σιαφάκα Ιφιγένεια, «Για τη ραφή και μόνο», Πανδώρα, τχ. 16 (Νοέμβριος 2004-Μάιος 2005 2005), σ. 77