Είστε εδώ

Σιδέρης Τάκης, «Ένα υγρό ένα δοκίμιο», Πανδώρα, τχ. 16 (Νοέμβριος 2004-Μάιος 2005 2005), σ. 74-76