Είστε εδώ

Ιωαννίδης Κωνσταντίνος, «Η αδερφή», Πανδώρα, τχ. 16 (Νοέμβριος 2004-Μάιος 2005 2005), σ. 73