Είστε εδώ

Kenyon Jane, «Η άρρωστη σύζυγος», Πανδώρα, τχ. 16 (Νοέμβριος 2004-Μάιος 2005 2005), σ. 61