Είστε εδώ

Μαυρομμάτης Πάνος Ι., «Το καντήλι της γριάς», Πανδώρα, τχ. 16 (Νοέμβριος 2004-Μάιος 2005 2005), σ. 62-65