Είστε εδώ

Kenyon Jane, «Πίνω, τρώω, κοιμάμαι», Πανδώρα, τχ. 16 (Νοέμβριος 2004-Μάιος 2005 2005), σ. 60-61