Είστε εδώ

Kenyon Jane, «Παλτό», Πανδώρα, τχ. 16 (Νοέμβριος 2004-Μάιος 2005 2005), σ. 60