Είστε εδώ

Kenyon Jane, «Μνηστήρας», Πανδώρα, τχ. 16 (Νοέμβριος 2004-Μάιος 2005 2005), σ. 60