Είστε εδώ

Ιωαννίδης Βασίλης, «[Μ’ ένα σύννεφο]», Πανδώρα, τχ. 16 (Νοέμβριος 2004-Μάιος 2005 2005), σ. 43