Είστε εδώ

Τσούπρου Σταυρούλα, «Το ζήτημα της αφηγητικής αφάνειας με αφορμή την περίπτωση του Τάσου Αθανασιάδη», Πανδώρα, τχ. 16 (Νοέμβριος 2004-Μάιος 2005 2005), σ. 44-47