Είστε εδώ

Ιωαννίδης Βασίλης, «[Μες στις σιδηροτροχιές]», Πανδώρα, τχ. 16 (Νοέμβριος 2004-Μάιος 2005 2005), σ. 43