Είστε εδώ

Ιωαννίδης Βασίλης, «[Από τη μέσα πόρτα]», Πανδώρα, τχ. 16 (Νοέμβριος 2004-Μάιος 2005 2005), σ. 43