Είστε εδώ

Παπαράλλης Δημήτρης, «Η γεύση του κόσμου», Πανδώρα, τχ. 16 (Νοέμβριος 2004-Μάιος 2005 2005), σ. 42