Είστε εδώ

Ρωμανός Γιώργος, «[Σημείωμα για τη “Μεταπολεμική περιπέτεια του ελληνικού υπερρεαλισμού”]», Πανδώρα, τχ. 16 (Νοέμβριος 2004-Μάιος 2005 2005), σ. 7