Είστε εδώ

Δάλλας Γιάννης, «Η μεταπολεμική περιπέτεια του ελληνικού υπερρεαλισμού. ...Η συνέχεια στις επόμενες γενιές: εμμονές και μεταλλάξεις», Πανδώρα, τχ. 16 (Νοέμβριος 2004-Μάιος 2005 2005), σ. 7-13