Είστε εδώ

Ζαχαριάδου Κατερίνα, «Φωτεινές χαραμάδες», Πανδώρα, τχ. 14 (Νοέμβριος 2003-Μάιος 2004 2004), σ. 44-45