Είστε εδώ

Λαγκάς Αργύρης, «Το περιδέραιο της εκκλησίας των ζώντων», Πανδώρα, τχ. 14 (Νοέμβριος 2003-Μάιος 2004 2004), σ. 46-47