Είστε εδώ

Βανίδης Γιάννης, «Η Πανδώρα», Πανδώρα, τχ. 14 (Νοέμβριος 2003-Μάιος 2004 2004), σ. 39-43