Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Η φιλαρμονική ορχήστρα της Κοζάνης “Πανδώρα”», Πανδώρα, τχ. 14 (Νοέμβριος 2003-Μάιος 2004 2004), σ. 39