Είστε εδώ

Ρωμανός Γιώργος, «Απόλυτο σκοτάδι [απόσπασμα]», Πανδώρα, τχ. 14 (Νοέμβριος 2003-Μάιος 2004 2004), σ. 36-38