Είστε εδώ

Μουρσελάς Κώστας, «Πίνοντας τον καφέ μου και κρατώντας σημειώσεις στο Ντόλτσε», Πανδώρα, τχ. 14 (Νοέμβριος 2003-Μάιος 2004 2004), σ. 13