Είστε εδώ

Μουρσελάς Κώστας, «Ένας ορισμός της ποίησης», Πανδώρα, τχ. 14 (Νοέμβριος 2003-Μάιος 2004 2004), σ. 13