Είστε εδώ

Ζήρας Αλέξης, «Τίτος Πατρίκιος: εκδοχές για την ανάγνωση της ποίησής του», Πανδώρα, τχ. 14 (Νοέμβριος 2003-Μάιος 2004 2004), σ. 10-12